Ile kosztuje rozwód?

ile kosztuje rozwód

Sprawy rozwodowe nie należą ani do przyjemnych, ani tanich. Tak naprawdę obecne przepisy nie wymagają, aby rozwodzące się strony korzystały z pomocy adwokata lub radcy prawnego. W praktyce jednak taka pomoc okazuje się być bardzo potrzebna. Ile zatem może kosztować rozwód? Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy.

Koszty sądowe w sprawie rozwodowej

Zacznijmy od kosztów, które są w zasadzie niezmienne przy każdej sprawie rozwodowej – chodzi oczywiście o koszty sądowe. Założenie sprawy wymaga sporządzenia stosownego pozwu, a ten podlega konkretnej opłacie uiszczanej na rachunek właściwego sądu.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pozew rozwodowy podlega stałej opłacie w wysokości 600 zł – jest ona płatna w chwili zakładania sprawy. Do pozwu trzeba zatem dołączyć dowód uiszczenia powyższej opłaty (wystarczający jest np. wydruk z bankowości elektronicznej lub kwit z poczty). 

Jeśli małżonkowie decydują się na rozwód wraz z podziałem majątku wspólnego, opłata za pozew wzrośnie – obecnie wynosi ona 1000 zł, przy czym jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

W sprawie rozwodowej mogą pojawić się także dodatkowe koszty:

  • wniosek o eksmisję małżonka: 200 zł,
  • możliwa opinia OZSS (przy małoletnich dzieciach): 500 – 1.000 zł,
  • ewentualny koszt mediacji (wynagrodzenie dla mediatora): 150 – 450 zł,
  • ewentualny koszt kuratora rodzinnego (gdy sąd zarządza wykonanie wywiadu środowiskowego): ok. 80 zł,
  • dodatkowe koszty sądowe w przypadku zasądzenia alimentów: zależne od wysokości zasądzonych alimentów.

Możliwość zwolnienia z kosztów sądowych na sprawie rozwodowej

Obowiązek uiszczenia opłat sądowych w sprawie rozwodowej nie jest bezwzględny. W niektórych przypadkach sąd może bowiem zwolnić stronę od kosztów całej sprawy.

W tym celu należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych – robi to ta strona, która składa pozew do sądu. W piśmie należy uzasadnić dlaczego nie stać nas na opłacenie pozwu rozwodowego. Należy wykazać, że uiszczenie opłat sądowych odbędzie się z uszczerbkiem dla utrzymania zarówno powoda, jak i jego bliskich, zaś sprawa rozwodowa jest konieczna. 

Pamiętajmy, aby do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych dołączyć wypełniony formularz majątkowy – jest on dostępny zarówno w siedzibie każdego polskiego sądu, jak i w internecie. Podajemy w nim wszystkie informacje na temat osiąganych przez nas dochodów, istniejących zobowiązań oraz zgormadzonego majątku (m.in. nieruchomości, czy praw).

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych składany jest jednocześnie z pozwem rozwodowym – wówczas nie wnosimy żadnej opłaty. Co ważne, sam wniosek także nie musi być opłacany. 

Sąd rozpatruje wniosek o zwolnienie od kosztów w pierwszej kolejności – jeśli uzna go za należycie uzasadniony, strona nie poniesie żadnych kosztów sądowych. Możliwe jest także częściowe zwolnienie od takich kosztów – np. zamiast 600 zł, powód zostanie zobowiązany do zapłaty 300 zł.

Jeśli jednak sąd uzna wniosek za niezasadny, poinformuje o tym listownie powoda wyznaczając mu 7-dniowy termin na opłacenie pozwu rozwodowego.

Koszty pełnomocnika w sprawie rozwodowej

Koszty rozwodowe to nie tylko obowiązkowe opłaty sądowe, ale w dużej mierze także i wynagrodzenie zatrudnionego adwokata lub radcy prawnego. 

Tak naprawdę wynajęcie prawnika do sprawy rozwodowej nie jest obowiązkowe, jednak jeśli w grę wchodzi podział dużego majątku wspólnego, ustalenie opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kwestie alimentacyjne, a do tego spór między małżonkami, pomoc specjalisty jest w zasadzie konieczna. 

Ile kosztuje pomoc dobrego adwokata? Im bardziej doświadczony i wyspecjalizowany prawnik, tym droższe będą jego usługi. Z drugiej strony, wiedza pełnomocnika może być nieoceniona na sali sądowej, a jego pomoc może przyczynić się do naszej wygranej.

Honorarium dla prawnika rozwodowego oscyluje pomiędzy 1500, a 6000 zł za sprawę. Oczywiście w niektórych przypadkach stawki mogą być wyższe, na mniejsze kwoty raczej nie powinniśmy liczyć.

Co wchodzi w zakres pomocy prawnej przy rozwodzie?

Wynajęty prawnik nie tylko sporządzi prawidłowy pozew lub odpowiedź na pozew rozwodowy, będzie nas reprezentował w sądzie, ale także dokona analizy całej sprawy i udzieli stosownych porad. 

Co ważne, klienci nie muszą korzystać ze wszystkich usług kancelaryjnych w ramach sprawy rozwodowej – można np. ograniczyć się do skorzystania ze wstępnych porad prawnych. Tutaj koszty takiej usługi są bardzo zróżnicowane i liczone według stawki godzinowej. Koszt porady adwokata lub radcy prawnego wynosi z reguły od 100 do 300 zł za godzinę. 

W praktyce strona, która decyduje się na wynajęcie profesjonalnego pełnomocnika, wybiera całość świadczonych przez niego usług. Tym samym nie musi martwić się przygotowaniami do rozprawy czy też terminami procesowymi. Wszystkim zajmuje się bowiem wynajęty adwokat lub radca prawny.